Trang

CÔ BÁC GHÉ THĂM

chuyện trên fây
 một ngày không nhậu “tin đồn”  
..không gắp “đá” liệng bồn chồn ngứa Fây  
“seo-fì” khoe đủ đêm ngày 
“mặt cười, ngón cái” hăng say chọt đều..
@nguyenvanteoEm


....../.

Lưu trữ

Rình NGƯỜI-THEO-DÕI