Trang

CÔ BÁC GHÉ THĂM

mưa không tênmưa không tên 

(số 1 và nhiều số)    hột nặng hột bự trời mưa 
ướt tóc ướt áo ướt chừa môi cong 
mưa hoài mưa riết hổng xong 
em trú quán nhỏ tốn lòng + mề + xương 
quẩn quanh chuyện kể học đường 
ước chiều nào cũng dễ thương mưa vầy


_______________________________
@nguyenvanteoEM

CÁCH NẤU MÓN TÌNH YÊUCÁCH NẤU MÓN TÌNH YÊU 
__________________________...tôn trọng hai ký múc ra ..
ướp chung tin tưởng để qua một giờ 
xào phần thỏa hiệp sơ sơ
cam kết thái nhỏ khi chờ nước sôi 
thế rồi, bỏ bốn thứ thôi
nấu cho mềm rụm nhấc nồi ..qua mâm
niềm vui loại mới nhú mầm
rắc đều khi nóng, lúc cầm mới thơm 
tình yêu nấu với lửa rơm 
đúng nguyên liệu kể, ngon hơn..thịt thà !


________________________________
@nguyenvanteoem.2008..cần emcần em ru giấc trưa nồng...
cần em đánh thức nếu không ngủ hoài
cần em buổi sáng mua khoai
cần em ban tối anh sai mua mồi ... 


_____________________________ 
@nguyenvanteoem . 2008Trong hình ảnh có thể có: món ăn..chị Hằng.... bấy rày quên ngắm chị Hằng
tối nay cúp điện tung tăng ra dòm
chị Hằng tuy dáng lom khom
nhưng mà vẫn sáng ..rọi chòm thơ em 

_______________________________________
@nguyenvanteoEm


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và thiên nhiên


Lưu trữ

Rình NGƯỜI-THEO-DÕI